Imaxe
Logo KD escalado

Se cumpre as condicións establecidas na convocatoria de axuda do Kit Digital, poderá dispor dun bono dixital que lle permitirá acceder a solucións de dixitalización.

O importe máximo detállase na táboa, e dependerá do tamaño da súa empresa:

Segmentos de beneficiarios Importe bono dixital
Segmento I. Pequenas empresas de entre 10 e menos de 50 empregados 12.000 €
Segmento II. Pequenas empresas ou Microempresas de entre 3 e menos de 10 empregados 6.000 €
Segmento III. Pequenas empresas ou Microempresas de entre 0 e menos de 3 empregados e persoas en situación de autoemprego 3.000 €
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 e menos de 100 empregados 25.000 €
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 e menos de 250 empregados 29.000 €

 

Elixe as solucións de dixitalización do Kit Digital que mellor se adapten ás necesidades da túa empresa. No apartado "Categorías de solucións dixitais" poderás ver en que consiste cada unha e a contía das axudas concedidas para cada solución. Selecciona os que necesites!

Categorías de solucións dixitais

 
Comerç electrònic

Ata 5.000€

 
 
Xestión de clientes

Ata 14.000€

 
Comunicacións seguras

Ata 29.000€

 
Ciberseguridade

Ata 29.000€

 
Presencia avanzada en internet

Hasta 5.000€

Excluida de la primera convocatoria

 
Marketplace

Hasta 2.000€

Excluida de la primera convocatoria

Exclusiva para los segmentos I, II y III

 
Servicio de Ciberseguridad Gestionada

Hasta 29.000€

Exclusiva para los segmentos IV y V

 
Gestión de clientes con IA asociada

Hasta 24.000€

Exclusiva para los segmentos IV y V

 
Business Intelligence y Analítica e IA asociada

Hasta 9.000€

Exclusiva para los segmentos IV y V

 
Gestión de procesos con IA asociada

Hasta 19.000€

Exclusiva para los segmentos IV y V

 
Puesto de trabajo seguro

Hasta 1.000€

Exclusiva para el segmento III